Akupunktur

Folketrygden dekker ikke akupunkturbehandling og pasienten betaler derfor hele summen selv.

Undersøkelse og behandling første gang: kr 650,-
Behandling: kr 490,-
 

Fysioterapi

Priser for refusjonspasienter
Refusjonspasienter betaler etter trygdesatsene. Det betyr at egenandelen avhenger av hva slags behandling som gis.

Priser uten refusjon
Første konsultasjon med undersøkelse og behandling: kr 650,-
Behandling: kr 400,-
 

Trykkbølgebehandling

Folketrygden dekker ikke trykkbølgehandling og pasienten betaler derfor alt selv.

Behandling: kr 700,- per gang. Inkluderer undersøkelse første konsultasjon.