Fysioterapi

Fysioterapi er hovedsaklig behandling og forebygging av plager i muskel- og skjelettsystemet.

Fysioterapifaget inneholder forskjellige virkemidler, hvor den best dokumenterte behandlingen er trening. Trening hos fysioterapeut innebærer veiledning og dosering av trening etter aktuelle plager. Det finnes flere former for trening, bl.a. Redcord slyngebehandling og medisinsk treningsterapi (MTT).

Behandling kan også innebære massasje, varme, avspenningsteknikker og elektroterapi. Den siste nyvinningen innen elektroterapi er trykkbølgebehandling (ESWT), noe du kan lese mer om hos EMS (engelsk).