Velkommen!

Eikeland Fysioterapi og Akupunktur ligger i Torgkvartalet i Stjørdal. Her tilbyr vi ulike former for behandlinger som fysioterapi, akupunktur, trykkbølgebehandling og såletilpasning.

Tore Eikeland har nå sluttet som avtalefysioterapeut og overført driftshjemmelen til Adrian Wahlborg som fortsetter ved Eikeland Fysioterapi. Ytterligere informasjon kommer senere.

Tore Eikeland fortsetter fra 16. august 2021 med akupunktur og trykkbølgebehandling (ESWT).

Bestill time på telefon 74 82 09 99, eller se Kontakt for andre måter du kan nå oss på.

Adrian Wahlborg

Fysioterapeut, manuellterapeut
Tore Eikeland

Tore Eikeland

Fysioterapeut, akupunktør

Utdannet akupunktør ved Akupunkturhøgskolen i Oslo 1994. I forbindelse med dette studiet fire ukers sykehuspraksis som akupunktør i Nanjing i Kina. Bachelor i akupunktur ved Norges Helsehøyskole 2012. Medlem Akupunkturforeningen. Master i helsefremmende arbeid ved Høgskolen i Vestfold i 2011. I dette studiet fordypning i salutogenese. Autorisert idrettsfysioterapeut og Spesialist i Idrettsfysioterapi MNFF. Samarbeidspartner med Idrettens Helsesenter.